• Phone06-83944458
 • AddressSchoolweg 82, 3921CG te Elst Utr.
 • Phone06-83944458
 • AddressSchoolweg 82, 3921CG te Elst Utr.

BKR registratie verwijderen

U wilt uw BKR registratie verwijderen omdat u een huis wil kopen? Weet u dat een BKR verwijdering makkelijker is geworden. Als een negatieve BKR op dit moment uw leven moeilijk maakt en als u een stabiel inkomen heeft met een goed betalingsmoraal is weghalen van een BKR makkelijker. Check nu of u in aanmerking kan komen om uw negatieve BKR codering te laten verwijderen. Ook bellen behoort tot de mogelijkheden 7 dagen per week.

  BKR registratie verwijderen
  BKR registratie verwijderen

  Hoe een BKR registratie verwijderen?

  Het verwijderen van een bkr registratie gaat als volgt. Kijk eerst even hoe uw huidige financiƫle situatie is ten opzichte van toen in die tijd dat u de negatieve BKR code heeft opgelopen. Vervolgens gaat u zich zelf afvragen of de straf die u toen heeft gekregen ( A codering 1,2,3,4) nu nog wel relevant is gezien uw huidige situatie. Anders gezegd: Moeten banken of financiƫle instellingen nu nog bang zijn dat u weer achterstanden oploopt? Heeft u nu gedurende een bepaalde periode een gezonde financiƫle basis? Is dat zo en heeft u voldoende inkomen voor een woning of krediet aan te vragen?

  Uw bkr codering weghalen via Lex van de Straat kan als u kan aantonen dat u geen “gevaar vormt voor geldverstrekkers en als u heeft aangetoond dat u een stabiele situatie heeft gedurende een wat langere periode. Ga naar https://mijnkredietoverzicht.bkr.nl/inloggen en vraag daar uw BKR registraties op. Deze hebben wij altijd nodig voor de eerste controle. Wat loopt er, hoe lang al en welke nummers zijn vermeld.

  Wat is de volgorde van werken bij verwijdering BKR registraties

  Heeft u een negatieve BKR registratie in het CKI van de BKR dan gaan wij altijd eerst de kosten overleggen die u maakt. Een slordige ā‚¬ 900,- bent u altijd kwijt. Wij gaan er dan vanuit dat u zelf nog niet aan de gang bent geweest met het schriftelijk verwijderen. Vervolgens alles verzamelen en in een tijdlijn plaatsen. Transparantie is belangrijk om te beseffen waarom zaken zijn gelopen zoals ze gelopen zijn. Vervolgens gaan wij altijd eerst naar de kredietverstrekker die de codering heeft geplaatst in de BKR. Wij vragen vervolgens om een heroverweging op grond van proportionaliteit.

  Gaat de kredietverstrekker niet akkoord met het verwijderen van de BKR? Vervolgens gaat u ( wij ) naar de KIFID om daar aan de beroepscommissie uw situatie voor te leggen. Let op, laat ons het werk doen. Wij weten exact wat van belang is voor het weghalen van de BKR codering. Als hypotheekadviseur Amersfoort zijnde hebben wij daar in het verleden succes mee gehad.

  Kredietverstrekker moet belangenafweging maken

  Proportionaliteit
  Proportionaliteit

  De kredietverstrekker die uw achterstanden bij de BKR heeft aangemeld is de enige die uw negatieve bkr kan verwijderen. Hebben wij gegronde redenen en de kredietverstrekker wil niet de bkr registratie verwijderen dan gaan wij meestal naar de KIFID. De geschillencommissie beoordeeld dan uw situatie. Het volgende is mogelijk:

  1. De KIFID doet een uitspraak op basis van aangeleverde documenten en onze motivatie
  2. Commissie van beroep is er nog niet uit en er komt een hoorzitting.

  Bij het verwijderen van een bkr codering mogen er geen vragen meer zijn voor de commissie. Ze moeten een belangenafweging maken of u in herhaling kan treden met betalingsachterstanden en hoe zich dat verhoud met uw hypotheekaanvraag of andere leningen. Hypotheek metĀ  BKR A 1 codering is mogelijk.

  Voorbeelden van BKR weghalen in 2023

  J.K. uit Gelderland kocht een woning voor ā‚¬ 345.000,-. Tijdens de hypotheekaanvraag werd de hypotheekadviseur geconfronteerd met een bericht van de bank.Ā  In de BKR stond een A2 code, hij ontving direct een afwijzingsbrief van de hypotheekverstrekker. Dhr. J.K. had met ons contact opgenomen over zijn situatie. In 2018 had hij een achterstand opgelopen en in 2019 was deze achterstand verholpen. De reden was tijdelijk geen werk.

  BKR registratie verwijderen was niet lastig omdat:

  1. De achterstand van korte duur was en,
  2. Zijn huidige financiƫle situatie rooskleurig is
  3. Afweging voor de commissie van beroep viel in voordeel van betrokkene

  De geschillencommissie van de KIFID heeft een belangenafweging gemaakt. Betrokkene kon nu een woning kopen die eindelijk paste. De commissie achtte het niet aannemelijk, gezien zijn stabiele inkomen, dat er wederom achterstanden optreden. Betrokkene heeft al een hele tijd laten zien dat hij zijn financiƫle situatie op de rit heeft. De geldverstrekker die de A2 codering had gemeld wilde eerst niet meewerken. De geschillencommissie van de BKR (KIFID) heeft de geldverstrekker gesommeerd om de A2 codering binnen 14 dagen na de schriftelijke uitspraak te verwijderen uit de BKR.

  Voorbeeld van negatieve belangenafweging commissie

  Familie X uit Veenendaal hadden in 2020 een achterstand opgelopen op een krediet. Reden was het eigen bedrijf van het echtpaar dat een faillissement onderging.Ā  In 2021 hadden beiden een vaste baan met goed inkomen. De achterstand was medio 2021 ingelopen. Een hypotheek moest eigenlijk geen probleem zijn gezien de gezonde financiĆ«le situatie. De commissie van beroep oordeelde echter dat je pas van een stabiel situatie kan spreken als je echt een langere periode achter de rug hebt. De bkr registratie bleef gehandhaafd.

  Waar exact de grens ligt zodat bkr verwijdering zal plaatsvinden is soms moeilijk te voorspellen. Geen enkele case is hetzelfde. Heeft u een negatieve BKR codering en wilt u uw BKR registratie verwijderen? Laat ons checken wat uw mogelijkheden zijn. Als financieel specialisten met vergunning van de AFM, inschrijving bij de KIFID en de KVK kunnen wij u betaalbaar helpen met het verwijderen van uw bkr. Lees ook de homepage.

  Heeft u niets meer in de BKR staan? Het is dan mogelijk om met garantie een huis te kopen zonder voorbehoud van financiering.

  Voorbeeld uitspraak van de KIFID omtrent weghalen negatieve BKR code

  Familie B. uit Amsterdam kwam in 2015 in de schuldhulpverlening. Hun bedrijf was failliet en de woning werd verkocht. Er bleven nog schulden over. In 2020 stonden er 4 negatieve BKR coderingen in de BKR die nog tot 2024 en 2025 staan vermeld. Sinds 2017 heeft familie B een vaste baan welke goed betaald. Betaal moraal was goed en er waren geen schulden bijgekomen. Een verzoek aan de bank om de BKR registraties te verwijderen was niet gelukt. Na de geschillencommissie van de Kifid ingeschakeld te hebben zijn de negatieve BKR codes weggehaald. Aantoonbare financiĆ«le stabiliteit sinds 2 jaar, geen schulden, spaargeld aanwezig,Ā  en vaste baan waren onder andere de grondslag voor het seponeren van de bkr registratie. Hun doel was om dan een huis te kunnen kopen omdat hun huidige huurwoning binnen 2 jaar werd verkocht.

  Weghalen BKR registratie
  Weghalen BKR registratie

  Ā 

  Voorbeeld van weinig kans op verwijderen BKR

  Mw. T. uit Renswoude kocht via een postorderbedrijf 5 schapenvachten voor decoratief gebruik. Kosten ā‚¬ 450,- welke maandelijks afbetaald moesten worden. Het bedrag stond nog steeds open. Heb je geen goede wil getoond dan is het kansloos om een BKR te verwijderen.

  BKR verwijderd en niet kunnen kopen

  Heeft u geen negatieve BKR maar wel meldingen van kredieten? Het is sinds 2023 al lastig om met twee personen een huis te kopen. Weet u dat een huis kopen met ouders tot 4 personen mogelijk is?

  Verder bestaan er ook mogelijkheden om de overwaarde te verzilveren door mede-eigenaar te zoeken. Deze inkoper krijgt dan een hypotheek voor 50% van de waarde van de woning. Dat betekent wel dat er niets in de BKR mag staan.

  Is het mogelijk om een negatieve BKR te verwijderen zodat ik een hypotheek kan krijgen voor mijn eerste eigen huis?

  De Hogeraad heeft in 2021 bepaald dat elke BKR registratie moet voldoen aan de beginselen van proportionaliteit. Een A2 codering zal zeker terecht zijn geweest maar staat deze straf nog wel in verhouding met uw huidige situatie? Diegene die de negatieve A1, A2 of A3 codering heeft geplaatst moet terug naar de tekentafel als de betrokkene een verzoek doet voor verwijdering van de BKR. Hij moet dus opnieuw een belangenafweging maken of het handhaven van de BKR nog juist is t.o.v. uw doel wat u nastreeft. Wij zijn financieel specialisten en kunnen u goed en betaalbaar helpen met het verwijderen van een BKR codering. Lees hier alles over voorbeelden van verwijderingen uit de BKR en hoe wij werken.

  Welke onderdelen bepalen of een BKR verwijderd kan worden uit het CKI?

  Verwijderingen uit de bkr is geen standaard verhaal. Over het algemeen kan u zeggen dat de oorzaak van de schuld, duur van de achterstand, het bedrag en de huidige financiƫle situatie belangrijk zijn voor een positieve besluitvorming. Ook uw betaalmoraal van de laatste periode is van belang. Helaas is het slecht uit te leggen hoelang u al goed van betalen moet zijn. Een zuivere overweging tot verwijdering BKR kunnen wij u mee helpen, lees hier alles over de onderdelen die belangrijk zijn. Let op, heeft u een huis gekocht of bent u van plan om een huis te kopen? Een hypotheek zonder eigen geld kan onder omstandigheden.